เซิร์ฟเวอร์เปิดเมื่อ :
คำถามที่พบบ่อย
ตัวหนังสือเล็ก / ภาษาตาด้าว แก้ยังไง ??
  • [ วิธีแก้ง่ายๆทำตามคลิปวิดีโอนี้ ]
สมัครไอดีไม่ได้ แก้ยังไง ??
  • ตั้ง ไอดี , รหัสพาสเข้าเกมส์ และ พาสลบตัวละคร ( ห้ามเกิน 11ตัวอักษร )
  • .
ดาวโหลดน์เกมส์ แล้วเข้าไม่ได้ แก้ยังไง ??
  • วิธีปิดสแกนไวรัส [ ปิดก่อนโหลด ] วิธีที่1
  • หากวิธีที่1 ไม่ได้ผล ให้ลองวิธีที่2