เซิร์ฟเวอร์เปิดเมื่อ :
คำถามที่พบบ่อย
สมัครไอดีไม่ได้ แก้ยังไง ??
  • ตั้ง ID , รหัสพาสเข้าเกมส์ และ พาสลบตัวละคร ( ห้ามเกิน 11ตัว )
  • .
ตัวหนังสือเล็ก / ภาษาตาด้าว แก้ยังไง ??
  • [ วิธีแก้ง่ายๆทำตามคลิปวิดีโอนี้ ]
ดาวโหลดน์เกมส์ แล้วเข้าไม่ได้ แก้ยังไง ??
  • วิธีปิดสแกนไวรัส