เซิร์ฟเวอร์เปิดเมื่อ :
การเก็บเลเวล RAN-VRG

สถานที่เก็บเลเวลตั้งแต่ 1 - 250

( สามารถข้ามแมพไปโอซาก้า หรือไปได้ทุกแมพตั้งแต่เลเวล 1 แนะนำให้มีเพื่อนพาเวล )

คลิปวิดีโอแนะนำการเล่นเวล 1-250 จาก GM
เวล 1 - 100
  • ในสถาบัน / นอกสถาบัน
เวล 100 - 200
  • เขตวินาศภัย
เวล 200 - 250
  • โอซาก้า
สถานที่ฟาร์มแร่ตีบวก
  • เขตวินาส พิกัดทางเข้า ท้ายตลาด1 พิกัด 34.24

สถานที่ฟาร์ม หินแร่ผสม และ เงินเอ็ม
  • โอซาก้า พิกัดทางเข้า ท้ายตลาด1 พิกัด 35.24

เก็บเวลถึงชื้อสกิวเรียนได้เลยที่ NPC ( ไม่ต้องทำเควสสกิว )
  • พิกัดท้ายตลาด1 บริเวณรถเมล์ NPC พิกัด 34.22 ตามสายอาชีพ

รายละเอียด NPC แต่ละตัว ??