เซิร์ฟเวอร์เปิดเมื่อ :
รายละเอียดไอเทม RAN-VRG

ข้อมูลอัพเดท 07 / 07 / 2565

ชุด และ อาวุธ

ชุด , อาวุธ #ระดับเริ่มต้น
 • ⚔️ ชุด Lv.220 ตามสายอาชีพ , อาวุธ วงพระจันทร์ ✅ หาได้จาก [ ดรอปมอนเตอร์โอซาก้าเเมพ / ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส ]
ชุด , อาวุธ #ระดับกลาง
 • ⚔️ ชุด Lv.220 ใส่ได้ทุกอาชีพ , อาวุธ แดนเเห่งเทพ > ธาตุ Faint ✅ หาได้จาก [ ดรอปบอส / ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ ]
ชุด , อาวุธ #ระดับสูง
 • ⚔️ ชุด Lv.230 ( ควันดำ ) ใส่ได้ทุกอาชีพ , อาวุธ ควันดำ > มังกรดำ ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม / ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ / โปรโมชั่นเติมเงิน ]
ชุด , อาวุธ # ระดับเทพ
 • ชุด Lv.240 ( ควันขาว ) ใส่ได้ทุกอาชีพ , อาวุธ ไดนามิกเฟรมม่วง ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม / ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ / โปรโมชั่นเติมเงิน ]
ชุด , อาวุธ [ #ระดับมหาเทพสูงสุด
 • ⚔️ ชุด Lv.250 (มังกรแดง) สูงสุด ใส่ได้ทุกอาชีพ , อาวุธ แสงดาว ( จักรกล ) สูงสุด ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม / ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ ] ( ใช้เหรียญสงครามกิจกรรม )

เครื่องประดับ

ประดับแห่งเทพ #ระดับเริ่มต้น
 • ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม ]
ประดับแห่งเทพ II #ระดับกลาง
 • ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม ]
ประดับแห่งเทพ ไฟฟ้า #ระดับสูง-เทพ
 • ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม / ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ / โปรโมชั่นเติมเงิน ] ( ใช้เหรียญสงครามกิจกรรม )
ประดับแห่งเทพ ไฟฟ้าMAX #ระดับมหาเทพสูงสุด
 • ✅ หาได้จาก [ ผสมไอเทม ] ( ใช้เหรียญสงครามกิจกรรม )

เรทไอเทม

เรทไอเทม #ระดับเริ่มต้น-กลาง
 • ✅ เรทชุดป้องกัน : -5 ไปจนถึง 19.98 ( สามารถปรับได้จาก NPC โดยใช้เงินเอม ) * มีความเสี่ยงไอเทมมีโอกาสระเบิดหาย
 • ✅ เรทอาวุธ : -5 ไปจนถึง 9.98 ( สามารถปรับได้จาก NPC โดยใช้เงินเอม ) * มีความเสี่ยงไอเทมมีโอกาสระเบิดหาย
เรทไอเทม #ระดับสูง-เทพ
 • ✅ เรทชุดป้องกัน : 19.99 ( สามารถใช้บัตรปรับเรทตันชุด 19.99 หาชื้อได้จากผู้เล่น หรือ สุ่มจากกล่องโปรโมชั่นเติมเงิน ) * ไม่มีความเสี่ยง โอกาส 100%
 • ✅ เรทอาวุธ : 9.99 ( สามารถใช้บัตรปรับเรทตันอาวุธ 9.99 หาชื้อได้จากผู้เล่น หรือ สุ่มจากกล่องโปรโมชั่นเติมเงิน ) * ไม่มีความเสี่ยง โอกาส 100%
เรทไอเทม #ระดับมหาเทพสูงสุด
 • ✅ เรทชุดป้องกัน : 24.99 ( สามารถใช้บัตรปรับเรททะลุชุด 24.99 หาได้จากงานประมูลในแต่ละเดือน 1เดือน มีเพียง 3ใบ ) * ไม่มีความเสี่ยง โอกาส 100%
 • ✅ เรทอาวุธ : 11.99 ( สามารถใช้บัตรปรับเรททะลุอาวุธ 11.99 หาได้จากงานประมูลในแต่ละเดือน 1เดือน มีเพียง 3ใบ ) * ไม่มีความเสี่ยง โอกาส 100%

ทับแฟชั่น

ทับแฟชั่น ชุด,อาวุธ #ระดับเริ่มต้น-กลาง
 • ✅ หาได้จาก [ เว็ปไอเทมชอป ] มีวันหมดอายุ
ทับแฟชั่น ชุด,อาวุธ #ระดับสูง-เทพ
 • ✅ หาได้จาก [ ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ / โปรโมชั่นเติมเงินจากทางเชิฟเวอร์ ] ถาวร
ทับแฟชั่น ชุด,อาวุธ #ระดับมหาเทพสูงสุด
 • ✅ หาได้จาก [ ชื้อจากผู้เล่นภายในเกมส์ / งานประมูลในแต่ละเดือน 1 เดือนมีเพียงอย่างละ 1เช็ต ] ถาวร