เซิร์ฟเวอร์เปิดเมื่อ :
Download Client PC

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์คอมพิวเตอร์ ของเซิร์ฟเวอร์ (เลือกโหลดตัวใดก็ได้)

กรณีพบปัญหาการดาวโหลดสำหรับ Google Drive

ให้ทำการล็อคอิน Gmail แล้วรองกดโหลดอิกครั้ง

โปรดปิดโปรแกรม Anti Virus ทุกครั้งก่อนติดตั้ง หรือเข้าเล่นเกม

หรือ พบปัญหาการติดตั้ง ติดต่อเพจ เพื่อแจ้งปัญหา

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 2.0 GB Server สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 2.0 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 2.0 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 2.0 GB MaGa Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 2.0 GB Media Fire สำหรับติดตั้งตัวเต็ม

Support

0.0 GB

Youtube

แก้ปัญหา Error

Support

0.0 GB

Youtube

แก้ปัญหา ตัวหนังสือเล็ก / ต่างดาว

Support

0.0 GB

Youtube

วิธีการดาวน์โหลด และ ติดตั้งเกมส์

คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที